<< όχι τρομοκρατημένο οδηγό >>


Υπηρεσίες

Παρέχουμε βασικές δεξιότητες, όπως άδειες οδήγησης όλων των κατηγοριών, επιπλέον εκπαίδευση στη θεωρία και την πρακτική για επανεξέταση διπλώματος. Το να βρίσκεσαι πίσω από το τιμόνι είναι μια σοβαρή υπόθεση και θα ενσταλάξει σε κάθε ένα από τους μαθητές μας το σεβασμό για το δρόμο και το όχημα.


Εγγραφή μαθημάτων

Πληροφορίες για εγγραφή σε ένα μάθημα.

Ασφαλής οδήγηση

10 σημαντικοί κανόνες που περιμένουμε από όλους τους μαθητές να υπακούσουν τη στιγμή που θα τελειώσει το πρόγραμμά μας.